PREDSTAVLJAMO UGLEDNE PREDUZETNICE   DANIJELA VELJOVIĆ – RADOVANOVIĆ („NATŠEP PLUS DOO“)

Složno do velikih dela

Naš najveći uspeh je što smo uz sve poslovne izazove, paralelno, uspeli da očuvamo  našu porodicu, s obzirom na to da smo suprug i ja zajedno u istom poslu * Ponosni smo na naše troje dece koji stasavaju u ozbiljne, odgovorne mlade ljude i koji ćenadamo seisto tako uspešno nastaviti putem koji smo mi davno započeli

NATSEP logo

Svaki uspeh ima svoju cenu. Da bi preduzetnik ostvario svoju viziju potreban je nemerljiv rad i odricanja, kao i vera u sebe. Te osobine poseduje Danijela Veljović – Radovanović, vlasnica kompanije „NATŠEP“ osnovane 1995. u Aranđelovcu. Zato ne iznenađuje što je gospođa Danijela ove godine uvrštena među kandidate za najuspešnijeg domaćeg preduzetnika, po izboru renomirane kompanije EY (Ernst & Young).

Osnovna delatnost firme „NATŠEP“ je proizvodnja zaptivnih prstenova – gumica za kanalizacione i vodovodne cevi i fitinga, kao i drugih gumeno – tehničkih elemenata. O svom razvojnom putu, kao i poslovnoj misiji kompanije koju predvodi, Danijela Veljović – Radovanović je govorila za „Net Magazin“.

*  Kompanija NATŠEPizgradila je zavidnu reputaciju. Početak je bio težak, kada se sada osvrnete na put koji ste prešli šta biste izdvojili kao ono čime se najviše ponosite?

-Iz ovog ugla posmatrano, naš najveći uspeh je što smo poslovnu priču gradili korak po korak, ne preskačući stepenice. Zahvaljujući strpljenju i upornosti uspeli smo da postavimo zdrave temelje poslovanja, bez neke značajne pomoći države, u vrlo nepovoljnom društveno – političkom ambijentu, oslanjajući se isključivo na sopstvene snage. Ipak, naš najveći uspeh je što smo uz sve poslovne izazove, paralelno, uspeli da očuvamo  našu porodicu, s obzirom na to da smo suprug i ja zajedno u istom poslu. Ponosni smo na naše troje dece koji stasavaju u ozbiljne, odgovorne mlade ljude i koji će – nadamo se – isto tako uspešno nastaviti putem koji smo mi davno započeli.

Danijela Veljovic

*  Kvalitet je Vaš zaštitni znak, klijenti Vas prepoznaju. U čemu je formula uspeha?

-Naš uspeh nije samo naš. Za sve što smo do sada postigli najvećeg udela ima Kompanija Peštan iz Aranđelovca, sa kojom saradjujemo od prvog dana. Zahvaljujući bezrezervnoj stručnoj, logističkoj, pa i finansijskoj podršci Peštana, uspeli smo da savladamo brojne prepreke u poslovanju. Aranđelovac, za razliku od drugih gradova u unutrašnjosti, ima razvijenu privredu. Postoji nekoliko kompanija čiji obim poslovanja prevazilazi okvire srpskog tržišta, i zahvaljujući kojima, na ovom području su nastale i brojne kooperativne firme. Jedna od takvih je i naša. Svako preduzeće ima svoju formulu uspeha, a naša se sastoji u profesionalnom odnosu sa onima sa kojima sarađujemo, velikom trudu i upornosti.


* Koji su planovi za budućnost?

-Mi smo pre tri godine investirali u novu tehnologiju blizu 2.000.000 eura. Zahvaljujući toj investiciji dobili smo na konkurentnosti našeg proizvoda, u smislu odnosa cene i kvaliteta. Na taj način, stvorili su se uslovi za osvajanje novih tržišta. Tako smo dobili nove kupce, pre svega u zemljama u okruženju, u Hrvatskoj, Rumuniji i Albaniji. Svakako su u planu i nove investicije, pre svega u automatizaciju proizvodnje, što bi doprinelo povećanju produktivnosti.

* Preduzetnici u našoj zemlji se suočavaju sa mnogim problemima. Kako biste ocenili trenutnu poslovnu klimu i šta učiniti da se stvore povoljniji uslovi za poslovanje privatnih preduzeća?

-S obzirom na to da potičem iz porodice koja se bavi preduzetništvom više od 30 godina, moram da kažem da uslovi za poslovanje u Srbiji nikad nisu bili povoljni. Tako je i danas. Poreski sistem i poreska politika, komplikovane procedure, naročito za dobijanje subvencija i olakšica, samo su jedan segment koji je potrebno reformisati. Stepen korupcije je vrlo visok i on se reflektuje na sve oblasti društva, pa i na poslovanje. Po mom skromnom mišljenju, treba obezbediti jednake uslove poslovanja za sve, kako za strane, tako i za domaće investitore, a pre svega smanjiti uticaj politike na privredu.

*  Šta biste poručili mladim ljudima koji se odluče da uzmu svoju sudbinu u svoje ruke i postanu preduzetnici?

-Mladim ljudima bih poručila da budu hrabri i istrajni. Uspeh je moguć, ali ne preko noći. Ako imaju viziju i dobru ideju treba da budu uporni, da veruju u uspeh, uprkos svemu – zaključuje Danijela Veljović – Radovanović.

 

----------------------------------

Izvoz u 40 zemalja

 

Rad kompanije „NATŠEP“ karakteriše visoko tehnološko unapređenje procesa proizvodnje i strogo kontrolisan kvalitet svih proizvoda. Tehnološke inovacije se uvode kontinuirano, u vidu unapređenja proizvodnih programa i spremnosti da se odgovori na sve zahteve klijenata u proizvodnji nestandardnih gumenih elemenata.

Sirovine koje se koriste u proizvodnji kompanije „NATŠEP“ poreklom su isključivo iz EU, i odobrene su i sertifikovane od strane MPA NRW – Nemačka. Proizvodi kompanije „NATŠEP“ nalaze se u više od 40 zemalja, na tržištima Evrope, Azije, Afrike, SAD i Australije.

(25.02.2020)