GASTPRO logo 3

 

 

Preduzeće Gastpro d.o.o. osnovano je sa ciljem da na tržištu Republike Srbije implementira tehnološki savremenu profesionalnu ugostiteljsku opremu. Proizvodni kapaciteti koji imaju za cilj preradu, obradu namirnica i jela, proizvodnju hrane kao poluproizvoda ili krajnjeg proizvoda su naši korisnici. Organizacija i pristup tržištu bazirana je na dugogodišnjem iskustvu preduzeća Slorational d.o.o i kompanija Rational, Irinox i Frima. Generalno zastupstvo i servis ovih renomiranih svetskih kompanija je povereno preduzeću Gastpro d.o.o., koje je osposobljeno i opremljeno da odgovori potrebama korisnika i zahtevima brendova koje zastupa. Savremeni prezentacioni centar ima za cilj da prvenstveno predstavi savremenu tehnologiju i procese koje naša ugostiteljska oprema podržava. Direktnim učešćem u procesima pripreme jela i obrade namirnica imaćete potpuno jasnu sliku u kojim segmentima Vašeg proizvodnog sistema možete poboljšati produktivnost, kvalitet ili uspostaviti uštedu. Team cooking live prezentacije preduzeće Gastpro prvenstveno radi za Vas. Osnovni zadatak je praktična prezentacija opreme i Vaše učešće u prezentaciji. U idealnim uslovima prikazaćemo pripremu raznovrsnih jela po našim iskustvima ali i Vašim željama. Zadatak preduzeća Gastpro je da svojom profesionalnošću garantuje za informacije o opremi koju ima u svom prodajnom programu, preuzme sve obaveze oko isporuke, montaže i obuke kadrova koji će koristiti opremu. Posebnu pažnju u našoj strukturi smo dali servisnoj službi, koja će u najkraćem roku rešavati sve segmente svog delovanja, montaže, održavanje opreme, kako u garantnom roku tako i van garantnog roka.

 
Da biste pri opremanju i modernizaciji Vaših proizvodnih kapaciteta napravili pravi izbor opreme, izaberite pravi put…prvo se praktično uverite u kvalitet i mogućnosti opreme.
 
Tim koji želi pobedu zna da su trening i kvalitetna oprema jedini način da se uspešno stigne do cilja.
 
Preduzeće Gastpro Vam stoji na raspolaganju !
 
Gastpro