PREDSTAVLJAMO UGLEDNE PREDUZETNICE  VESNA BAUR

Cvet za ženu zmaja iz čačanskog kraja

BasnaLogo

Čačanska opština poznata je po vrednim preuzetnicima. A među njima nisu retke ni žene koje su se uspešno oprobale u biznisu, podigle ugled svog kraja. Jedna od dama čije se ime izgovara sa poštovanjem jeste Vesna Baur iz kompanije „Basna d.o.o.“ koja je ove godine zasluženo dobila nagradu „Cvet uspeha za ženu zmaja“ Udruženja poslovnih žena Srbije (specijalno priznanje za eko inovativnost). 

Kompanija “Basna d.o.o. osnovana je 2010. godine sa vizijom da u Srbiji primeni održive ekološke tehnologije. Na podneblju Dragačeva, čuvene poljoprivredne sredine Zapadne Srbije, nastalo je preduzeće koje je od samog početka optimalno formirano, oslanjajući se na postojeće resurse i neprekidno se kreće inovativnim putem.

“Basna” je danas član Nemačke biznis asocijacije za biougalj, Švajcarskog poslovnog udruženja za biougalj, Američke međunarodne inicijative za biougalj i Švajcarsko-Srpske Privredne komore.  Firma iz Atenice kod Čačka bavi se proizvodnjom ćumura, briketa, biouglja, ogrevno i potpalnog drveta.

Basna doo Agrougalj Kesa3

*  Poštovana gopođo Baur, Vaša kompanija izgradila je zavidnu reputaciju. Početak je bio težak, kada se sada osvrnete na put koji ste prešli šta biste izdvojili kao ono čime se najviše ponosite?

-Ne treba da banalizujemo nijedan trenutak, nijednu osobu, nijedan postignut cilj. Ovo su moji razlozi zašto ne mogu nešto posebno da izdvojim. Najispravniji  odgovor jeste da sam ponosna, ali najviše i zahvalna ljudima i okolnostima koji su doveli do realizacije jedne entuzijastične poslovne ideje – ističe naša sagovornica.

*  Kvalitet  je Vaš zaštitni znak, klijenti Vas prepoznaju. U čemu je formula uspeha?

-Zajedno sa poslovnim partnerima i zaposlenima, kroz mnogobrojne interakcije, godinama smo razvijali proizvode dok nismo došli do konačnih rešenja. A oni podrazumevaju kako eksternu tako i internu proveru kvaliteta proizvoda.  Primena HACCP standarda podrazumeva procedure i uputstva kojima smanjujemo rizike po bezbednost proizvoda, a samim tim i kvaliteta. Pored toga EBC sertifikat je uveden kako bi kupcima pružio pouzdan dokaz kvaliteta i potvrdio usaglašenost našeg gotovog proizvoda sa važećim propisima o zaštiti životne sredine. (Evropski sertifikat za biočar-biochar- EBC garantuje da je proizvod visokog kvaliteta prema Uredbi komisije EU 574/2011 i da ima široku dozvoljenu primenu). Ne odstupamo od uvedenih standardnih procedura i doslednost u poslovanju je naša formula uspeha.

Vesna Baur

                                                                                                                  Vesna Baur

*  Ove godine dobili ste nagradu „Cvet uspeha“ Udruženja poslovnih žena Srbije. Šta za Vas lično znači ovo priznanje?

-Uspešna i vidljiva karijera ne može se izgraditi bez čvrste mreže.  Uloga Udruženja poslovnih žena Srbije, koja pruža dragocene prilike, pouzdanu podršku i kontuiniranu promociju preduzetnica, jeste od velikog značaja. To su žene koje svojim postignućima inspirišu i kada vam takvo Udruženje dodeli priznanje ne preostaje vam ništa drugo sem da nastavite da dajete najbolje od sebe i da budete primer dobre prakse ženama koje tek ulaze u preduzetničke vode. Posebno sam srećna što sam kao predsednica Udruženja poslovnih žena « Nadežda Petrović » Čačak uvećala listu naših nagrađenih članica i uverena sam da ovo neće biti poslednja nagrada koja će doći u ruke jedne od nas. 

* Koji su planovi za budućnost?

-Nastavljamo sa inoviranjem proizvoda i razvijanjem strategija za uvođenje novih usluga. Kontuinirano ojačavamo saradnju sa drugim preduzećima u cilju povećanja otpornosti na udare sa tržišta i pacifikacije konkurencije. Ipak, zbog sadašnje situacije u vezi pandemije većih aktivnosti i planova nema: očuvanje radnih mesta i stabilnosti poslovanja jesu prioriteti. Što je sigurno, jesmo i ostaćemo industrija koja čuva životnu sredinu.

Basna doo Karbohran 2

* Preduzetnice u našoj zemlji se suočavaju sa mnogim problemima. Kako biste ocenili trenutnu poslovnu klimu i šta učiniti da se stvore povoljniji uslovi za poslovanje privatnih preduzeća?

-Generalno, poslovna klima zabeležila je vertikalni pad koji preti da nas uvede u najnasilniju ekonomsku krizu u savremenoj istoriji. I u takvom ambijentu jasno je da će žensko preduzetništvo doživeti veći udar u poređenju sa preduzetništvom muškaraca. Iz toga proističe potreba da se dodatno zaštite poslovanja postojećih preduzetnica sa jedne strane, a zatim da se stvore povoljniji uslovi za pokretanje posla novih preduzetnica. Posebno bih naglasila potrebu da se kreiraju mere za žensko preduzetništvo kod pozicioniranja u netipičnim sektorima, što bi predstavljalo stvarnu konkurentsku prednost. Nisam sigurna da postoji  dobar model koji može biti prenet, mada je afirmacija ženskog preduzetništva globalna težnja, ali i jedino prihvatljivo rešenje za održivu poslovnu budućnost. 

*  Šta biste poručili ženama koje se odluče da uzmu svoju sudbinu u svoje ruke i postanu preduzetnice? 

-Uvek treba imati na umu da je sve moguće jednom kada donesete takvu životnu odluku. Najveće barijere jesu one koje sami sebi postavljamo i zato, ako morate jedan korak unazad neka to bude da bi napravile dva unapred.  Žene moraju pokazati solidarnost i biti vrlo aktivne. U tom smislu i u cilju ispomaganja u otklanjanju raznih prepreka na tom putu, preporučujem da pronađu svoju strategijsku alijansu kroz učlanjenje u jedno od Udruženja poslovnih žena. Nema boljeg mesta za stvaranje mogućnosti poslovnog umrežavanja, dobijanja ogromne podrške i otvaranja odgovarajućih vrata – zaključuje Vesna Baur u razgovoru za „Net Magazin“.

(23.11.2020)

Foto: Udruženje poslovnih žena Srbije

 

 

-Uspešna i vidljiva karijera ne može se izgraditi bez čvrste mreže. Uloga Udruženja poslovnih žena Srbije, koja pruža dragocene prilike, pouzdanu podršku i kontuiniranu promociju preduzetnica, jeste od velikog značaja. To su žene koje svojim postignućima inspirišu i kada vam takvo Udruženje dodeli priznanje ne preostaje vam ništa drugo sem da nastavite da dajete najbolje od sebe i da budete primer dobre prakse ženama koje tek ulaze u preduzetničke vode. Posebno sam srećna što sam kao predsednica Udruženja poslovnih žena « Nadežda Petrović » Čačak uvećala listu naših nagradjenih članica i uverena sam da ovo neće biti poslednja nagrada koja će doći u ruke jedne od nas.