OSVAJANJE SVESTI 

Bog je čoveku dao veliki mozak, da bi ga on upotrebljavao i osvojio konstruktivnu svest. Pravilnom upotrebom mozga čovek dostiže balans, on uspostavlja ravnotežu između svojih sastavnih delova - duše, materije i uma. Čovek koji pravilno upotrebljava mozak, radi to da bi otkrio šta, kako i koliko čega treba da konzumira. Time pravilno zadovoljava svoje potrebe i utiče na njih, te postaje PRAVOVERAN. Veruje u prave stvari, prave ljude, prave ideje. Pravilnim konzumiranjem materije, energije, duha, informacija, vremena, čovek može doći do konstruktivne svesti, što mu daje sposobnost da i drugima pomogne da se razviju. Čovek koji konzumira ono što treba, kako treba i koliko treba, zna šta i kako treba da misli, da priča, da radi, pa pozitivno utiče na javno mnenje i na odnose među ljudima.

Ukoliko čovek ne upotrebljava svoj mozak kako treba, ili ga ne koristi, takav čovek nesvesno postaje nedobronameran, pa zloupotrebljava svoj mozak, ili nesvesno dozvoljava nedobronamernim ljudima da oni zloupotrebljavaju njegov mozak. Takav čovek neće znati šta, kako i koliko čega treba da konzumira i neće moći pravilno da zadovoljava svoje potrebe i utiče na njih, te postaje KRIVOVERAN. Veruje u krive stvari, krive ljude, krive ideje, pa ostaje neosvešćen. Čovek koji ne konzumira ono što treba, kako treba i koliko treba, ne može znati šta i kako treba da misli, da priča, da radi, pa on negativno utiče na javno mnenje i na odnose među ljudima. 

Konzumiranje je od suštinskog značaja za razvoj čovekove svesti, pa i za opstanak ljudske vrste. Samo osobe koje rade na sebi, pa se transformišu u skladu sa prirodnom evolucijom, mogu spoznati Boga u sebi i doći do istine, koja je neophodna za pravilan razvoj društvene zajednice i za stvaranje uslova za pravednije društvo - društvo bez konfrontacija i socijalnih suprotnosti. Put samorazvijanja pojedinca, jedini je put ka kolektivnom samorazvijanju, koje vodi ka autentičnoj demokratiji zasnovanoj na "autohegemonizmu" - sposobnosti svake individue da sama upravlja i vlada svojim mislima, emocijama, nagonima, svojim ponašanjem. 

 

osvajanje svesti