SVETOLIK MARKOVIĆ, DIREKTOR KOMPANIJE „GINKO“

Loša poslovna klima sputava preduzetništvo

Proizvodnja nameštaja specifična je grana privrede. Nije lako ostvariti optimalan kvalitet, uz savremeni dizajn i širok asortiman ponude koji može da zadovolji i najprobirljiviju klijentelu. Kada je u pitanju ova delatnost, među vodeće firme u Srbiji svakako spada kompanija “GINKO” koju je 1993. godine osnovao gospodin Svetolik Marković, diplomirani inženjer šumarstva.

Ginko LOGO

Kompanija “GINKO” bavi se proizvodnjom nameštaja za ugostiteljstvo, kao i kućnog nameštaja visokog nivoa kvaliteta. Firma je prevashodno izvozno orijentisana – nameštaj iz Požege nalazi svoj put do kupaca u Engleskoj, Švajcarskoj, Nemačkoj, Francuskoj i Rusiji, a izvozi se i u zemlje bivše Jugoslavije. Kompanija “GINKO” raspolaže sa 14.000m² proizvodnog prostora i ima najsavreme-niju opremu uz pomoć koje dnevno mogu da proizvedu i do 250 komada stolica. Od marta 2019. godine počinju rad na novoj lokaciji od 2.000m², sa proizvodnjom ljuštenog furnira koji je deficitaran iako postoji domaća sirovina. Zahvaljujući znanju i opremi koje poseduju, proizvode skup nameštaj sa težnjom da stvore još komplikovaniji i skuplji proizvod, jer kompanija zauzima stav da je to najefikasniji put za dobar profit koji će omogućiti dalji razvoj i značajno povećanje standarda zaposlenih.

Osnivač kompanije “GINKO” Svetolik Marković zbog poslovnih uspeha koje je ostvario u svom dugogodišnjem radu, ovih dana dobio je jedno vredno priznanje. Izabran je među najuspešnije preduzetnike u Srbiji za 2018. godinu, po izboru kompanije EY (Ernst & Young). O tome gospodin Marković kaže:

- S obzirom da sam počeo od nule, da u poslovanju nemam nikakvu mrlju već samo pošten rad i znanje, sigurno bih bio ponosan da je to neko primetio, ali imajući u vidu veličinu kompanije nisam siguran da sam ja taj koji to priznanje najviše zaslužuje.

* Kompanija „GINKO“ izgradila je zavidnu reputaciju. Početak je bio težak, kada se sada osvrnete na put koji ste prešli šta biste izdvojili kao ono čime se najviše ponosite?

-Ponosim se time što sam državnu firmu u kojoj sam radio napustio kada je bila ekonomski najjača, 1993. godine, a ne kada je propadala. Posebno sam ponosan što smo mi u kompaniji „GINKO“ svima sve obaveze izmirili na vreme, pa čak i kada smo imali strahovit požar pre 12 godina. Na muci se poznaju junaci.

* Kvalitet je Vaš zaštitni znak, klijenti Vas prepoznaju. U čemu je formula uspeha?

-Uvek se postavljam u poziciju kupca koji je pošteno platio. Ne sme biti razočaran.

* Koji su planovi kompanije za budućnost?

-Planovi kompanije „GINKO“ su da se stalno razvija, bez rizičnih poteza, uz permanentno povećanje standarda zaposlenih. Ekonomska stabilnost i zadovoljan radnik su temelj kompanije.

Svetolik Markovic

* Preduzetnici u našojzemlji se suočavaju sa teškim problemima. Kako biste ocenili trenutnu poslovnu klimu i šta učiniti da se stvore povoljniji uslovi za poslovanje privatnih preduzeća?

-Poslovna klima za pošteno preduzetništvo je katastrofalna. Glavni problemi su:

* ogroman porez (čak i na topli obrok 65%)

* plaćamo zdravstvo – nemamo zdravstvo

* plaćamo školstvo – slabo školstvo itd.

Godine 2018. „GINKO“ je izvezao nameštaja za 1.500.000 eura po kursu koji se ne menja pet godina, a cene stalno rastu – koja je to pojava u ekonomiji i do kada to može, bez stimulacija?

Mi smo jedina država u Evropi koja izvozi trupce (600.000 m3). Od 600.000 m3 trupaca devizni priliv je oko 60 miliona eura. Da smo proizveli ploče, nameštaj i proizvode od drveta imali bi priliv od 200.000.000 eura, a u državi bi ostalo oko 400.000 m3 trupaca za pelet, ivericu i slično. Naša kompanija pravi skup nameštaj, tako da godišnje trošimo oko 1000 m3 trupaca a devizni priliv je 1.500.000 eura. Po toj proporciji mi bi od 600.000 m3 trupaca napravili devizni priliv od 900.000.000 eura. I pored ovog, od „Srbijašuma“ nismo dobili ugovor za 1m3 trupaca. To nisu naše šume, nego šume privilegovanih pojedinaca.

U 2018. godini smo napravili novu proizvodnju za ljušteni furnir. Za sedam meseci smo dobili građevinsku dozvolu i priključak na trafostanicu koju smo sami investirali. Da smo stranci, dobili bismo besplatno za 20 dana.

Treba povećati minimalnu platu na 40.000 dinara, a porez smanjiti na 45 %. Takođe je neophodno ukinuti porez na topli obrok. Država ne treba da daje preduzetnicima, već da manje uzima (bež´te slepci evo Užičana, dinar daju deset uzimaju).

* Šta biste poručili mladim ljudima koji se odluče da uzmu svoju sudbinu u svoje ruke i postanu preduzetnici?

-Mladim ljudima bih poručio da se proizvodnjom ne pokušavaju baviti. Birokratija u ovoj državi mrzi privatni sektor i daće veliki doprinos da ne uspeju, ali će na televiziji imati sve! – zaključuje Svetolik Marković u razgovoru za „Net Magazin“.

(10.02.2019)