INTERVJU      VLADIMIR KOKANOVIĆ (SAVEZ SRBA SLOVENIJE)

Jedinstvo – garancija prosperiteta

Srbi vekovima žive na prostoru Slovenije, čak se može i reći da pripadamo kategoriji autohtonog stanovništva. Nažalost, još nismo dobili zvanični status nacionalne manjine, ali se borimo da nam to pripadne * Saradnju našeg Saveza sa državnim organima Republike Srbije ocenjujem kao dobru, zajedno možemo realizovati velike projekte

Srbi u dijaspori suočavaju se sa velikim izazovima. Posebno su ugroženi srpski mediji u regionu, ali i celoj Evropi, otkad je nastala pandemija virusa Covid-19. O tome je bilo reči na Desetoj medijskoj konferenciji dijaspore i Srba u regionu, koju je organizovalo Udruženje novinara Srbije (UNS) uz podršku Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.

Tim povodom, razgovarali smo sa Vladimirom Kokanovićem, predsednikom Saveza Srba Slovenije. Govoreći o položaju naših sunarodnika u nekadašnjoj jugoslovenskoj republici, sada članici EU, gospodin Kokanović kaže:

-Srbi vekovima žive na prostoru Slovenije, čak se može i reći da pripadamo kaetgoriji autohtonog stanovništva. Uzimajući to u obzir, sasvim je logično da su Srbi u Sloveniji respektabilni predstavnici slovenačkog društva. Nije mali broj lekara, univerzitetskih profesora, uvaženih predstavnika privrede pa i političara koji upravo imaju srpsko poreklo. Svakako, tome treba dodati i veoma važnu notu, a to je - viševekovno prijateljstvo naša dva naroda, slovenačkog i srpskog, o čemu šira slika i istorija govori. Vredi pomenuti i da je prva Celjska grofica, Katarina Kantakuzina Branković, upravo i srpska princeza koja je u Celju živela od XV veka. U tom periodu, pored Celja, Srbi su se nastanili i u predivnom, danas veoma turistički atraktivnom predelu Bela Krajina gde i dan-danas ima ne mali broj ljudi srpskog porekla, pa se može reći da je upravo ljubav spojila naša dva naroda i ta naša istorija traje od davnog XV veka.

Svakako, danas je izuzetno veliki broj naših sunarodnika koji u Sloveniju dolaze da žive, što upravo i svedoči o činjenici da su Srbi gotovo najbrojnija etnička zajednica u Sloveniji, odmah posle samih Slovenaca. To stvara jedan osnov za dobijanje statusa nacionalne manjine, što danas Srbi u Sloveniji nemaju. Međutim, brojnost nije jedini argument na kojem temeljimo činjenicu da nam status nacionalne manjine pripada. Upravo je autohtonost Srba u Sloveniji nepobitan argument koji dokazuje ovu za nas veoma važnu tezu, da nam status nacionalne manjine pripada. Svako, ko bi makar malo zagrebao istoriju srpsko-slovenačkih odnosa u to bi se veoma lako uverio. Uostalom, mi veoma rado ističemo činjenicu da su naša dva naroda prijateljska i da se mi danas u Sloveniji tako i osećamo. To nam daje nadu da će uvaženi predstavnici slovenačke vlasti razumeti i usvojiti naš predlog.

* Koliko su Srbi u regionu umreženi?

-Srbi u regionu nisu nedovoljno umreženi. Tu ističem i ulogu naše matice, koja čini evidentne napore da nas umreži i omogući redovniju komunikaciju i razmenu mišljenja. Svakako, i mi Srbi iz regiona ulažemo sada i dodatne napore da se još bliže povežemo i oko nacionalnih pitanja okupimo, pa da se zajedničkim snagama borima za naša prava. Verujem da smo na dobrom putu i smatram da do sada nije bilo ovako pozitivne klime za jedinstvo Srba, kako u regionu tako i celoj dijaspori.

 

vladimir kokanovic

Vladimir Kokanović

 

* Na koji je način organizovan Savez Srba Slovenije i koliko imate članova?

-Savez Srba Slovenije nastao je pre oko dve godine. Sam Savez upravo su formirala već postojeća društva, koja dugi niz godina postoje u Sloveniji. Pojedina čak imaju i tradiciju dužu od 20 godina, čime se jako ponosimo. Sama potreba da se ujedinimo u jednu organizaciju okupila nas je i naterala da bliže sarađujemo, a rezultati su već vidljivi. U ovom momentu Savez Srba Slovenije okuplja 15 aktivnih društava, ali već pregovaramo i sa još pojedinima. Svakako, ističem da je cilj Saveza jedinstvo svih Srba u Sloveniji i uveren sam da ćemo uskoro imati sva relevantna društva okupljena u jednoj celini. To će omogućiti jednostavnije delovanje već postojećih društava, ali daće nam mogućnost da se naš glas čuje dalje. Zajedno možemo sve!

* Koje su osnovne aktivnosti Saveza Srba Slovenije, da li i na koji način dobijate podršku države Slovenije i države Srbije?

-Savez Srba Slovenije bavi se negovanjem i očuvanjem srpske tradicije, kulture ali i naše ćirilice. Tim povodom smo već organizovali brojne projekte, ali smo i mnoge bili prinuđeni da prolongiramo zbog trenutne pandemije. Posebno se ponosimo projektom uvođenja srpskog jezika kao dopunske nastave u skoro svim školama u Sloveniji. Taj projekat pokrenuo je Savez Srba Slovenije i za njega se prijavilo 1500 srpske dece iz Slovenije. Ministarstvo prosvete Republike Srbije je definisalo nastavno-naučni program. Ono je zatim, na konkursu, odabralo osam redovnih pa potom isto toliko honorarnih nastavnika, što je puno pomoglo realizaciju ovog projekta od nacionalnog značaja. Posebno ističem ulogu SPC, mitropolije zagrebačko - ljubljanske, koja je dala neverovatno veliki doprinos u realizaciji ovog projekta. Ovaj projekat dokazuje da mi Srbi ujedinjeni, uz pomoć naše Crkve i naše matice, možemo realizovati velike projekte.

Naravno, uz očuvanje tradicije, Savez se bavi i mnogim drugim pitanjima koja se tiču Srba koji žive u Sloveniji. Već pomenuto rešavanje statusnog pitanja za nas je od velikog značaja. Tim povodom, a u susret predstojećem popisu, podneli smo inicijativu Vladi Republike Slovenije za izmenu trenutne regulative. Samom inicijativom predložili smo državnom rukovodstvu da omogući svim stanovnicima Slovenije da se na popisu izjasne po verskoj i nacionalnoj osnovi. Tu mogućnost na prošlom popisu održanom 2011. godine nismo imali. Naš pravni tim detaljno je pregledao sve regulative, slovenačku ali i evropsku, pa je sastavilo iscrpnu inicijativu koju smo mi potpisali i predali. Verujemo da će inicijativa biti usvojena, ona se tiče gotovo svakog stanovnika Slovenije, pa i nas Srba

Studentska pitanja su takođe za nas veoma važna. Veliki je broj studenata poreklom iz Srbije i Republike Srpske koji danas u Sloveniji studiraju. Za nas, ta grupacija predstavlja jednu veoma bitnu celinu, i u budućem periodu dosta ćemo se baviti studentskim pitanjima, sa akcentom na studente srpskog porekla koji u Sloveniji trenutno žive.

Privreda, veoma značajna grana, svakako je predmet interesovanja nas kao krovne organizacije. Izuzetno je veliki broj srpskih privredniika u Sloveniji, i budući da smatramo da ne postoji dovoljno jak institucionalni okvir koji okuplja srpske privrednike u Sloveniji niti im pruža čvrst temelj za njihovo poslovanje, u budućem periodu radićemo na osnivanju Društva srpskih privrednika u Sloveniji.

Ovo su samo neke od ključnih stvari kojima se Savez bavi. Naravno, kao krovna organizacija mi smo servis svakom našem sunarodniku koji u Sloveniji živi, sa plemenitom misijom da uz negovanje tradicije i kulture svim Srbima u Sloveniji život učinimo lepšim. Sve je to moguće upravo uz ostvarenje prvenstvenog cilja Saveza Srba Slovenije a to je – JEDINSTVO!

Koliko ima Srba na prostoru Slovenije i kakva je saradnja među njima?

-Izuzetno je teško precizno reći koliki je broj stanovnika u Sloveniji koji se izjašnjavaju kao Srbi. Poslednja mogućnost za to bila je čak 2002. godine kada se oko 40.000 stanovnika izjasnilo da pripadaju srpskom nacionalnom identitetu. Kasnije, to više nije bilo moguće te smatramo da naši prijatelji Slovenci nisu u dovoljnoj meri proučili regulative, a naročito Ustav Slovenije. Verujemo da je danas broj naših sunarodnika ovde daleko veći, može se reći mnogostruko! To nije zanemarljiva činjenica.

 Razumljivo, polako se ujedinjujemo, i naša međusobna komunikacija sve je na većem nivou. To je upravo jedan od zadataka Saveza.

Iza očuvanja srpskog nacionalnog identiteta mora da stoji jaka i stabilna Matica. Kao predsednik Saveza Srba Slovenije, kako ocenjujete saradnju te organizacije sa relevantnim institucijama u Srbiji?

-Saradnja Saveza Srba Slovenije i državnog rukovodstva Srbije na polju očuvanja tradicije i kulture postoji. Posebno ističemo i da je Skupštini našeg Saveza prisustvovao tadašnji generalni sekretar Predsedništva Republike Srbije, a danas Ministar Spoljnih Poslova, gsopodin Nikola Selaković. Ujedno se ponosimo činjenicom i da je Njegovo visoko presveštenstvo, Mitropolit zagrebačko-ljubljanski, gospodin Porfirije prisustvovao našoj osnivačkoj Skupštini.

Od tada, napor državnog rukovodstva Srbije da se položaj Srba u regionu unapredi prilično je vidjiv. Delegacije Saveza Srba Slovenije održale su više sastanaka sa predstavnicima državnog rukovodstva Republike Srbije, gde smo imali prilike da ukažemo na potrebe nas Srba u regionu. Svakako, konačno imenovanje Direktora Uprave za dijasporu i Srbe u regionu svedoči da je naša matična država Srbija počela još ozbiljnije da razmatra položaj Srba u rasejanju. Takodje, treba pohvaliti i odluku Pokrajinske Vlade Vojvodine da formira Fond za saradnju sa Srbima u regionu, što ide u prilog ovoj mojoj tvrdnji. Istakao bih da smo već nekoliko projekata realizovali zajedno sa nadležnim institucijama Srbije, tako da se može reći da je pažnja Srbije – pa samim tim i naša saradnja – na visokom i hvale vrednom nivou. Raduje nas činjenica da aktuelno rukovodstvo Republike Srbije podržava naš napor da ujedinimo srbe u Slovenij, što nam daje dodatni motiv da u tome istrajemo – zaključuje gospodin Kokanović u razgovoru za “Net Magazin”.

(18.01.2021)