INTERVJU    SLOBODAN CVETKOVIĆ    

Strateška vizija za budućnost 

Direktor Novosadskog sajma savremenim načinom poslovanja i jasno definisanim planom stabilizovao preduzeće koje sada donosi značajan profit

NOVOSADSKI SAJAM veoma uspešno posluje. Otkad je Slobodan Cvetković preuzeo dužnost direktora ovog preduzeća prebrođeni su mnogi izazovi. Predstojeći Sajam poljoprivrede, najveća smotra ove vrste u regionu, bio je povod za razgovor sa gospodinom Cvetkovićem koji je uvek veoma predusretljiv prema novinarima. 

* Poštovani gospodine Cvetkoviću, 2014. godine preuzeli ste dužnost generalnog direktora Novosadskog sajma. Početak je bio težak, nije ni sada lako odgovoriti svim zahtevima koje poslovanje nameće. Kada se osvrnete na put koji ste prešli šta biste izdvojili kao ono čime se najviše ponosite ?

- Poslovanje je u protekle tri godine stabilizovano, poslednje dve Novosadski sajam je ostvario značajnu dobit i ponovo ima privredni značaj koji mu je ranije pripadao. Ipak, misija i vizija Novosadskog sajma diktiraju dalji napredak i prosperitet koji su mogući kroz osavremenjavanje izložbenih prostora i praćenje svetskih trendova u sajamskoj industriji. Na čelo Novosadskog sajma došao sam pred sam kraj 2014. godine, 6. novembra. U toj godini Sajam je poslovao negativno. Očigledan pomak učinjen je već naredne godine, 2015. u kojoj smo ostvarili pozitivan poslovni rezultat. Godina 2016. bila je neuporedivo uspešnija i mi smo imali dobit 43 miliona, uveli smo nove priredbe, organizovali nove manifestacije, a postojeće unapredili. Odlično smo radili i u 2017. godini, u kojoj je nastavljen trend uvođenja novih manifestacija, unapređenje koncepta postojećih i osavremenjavanje sadržaja. Odličan primer za to su i Međunarodni sajmovi "Lorist", posebno Sajam turizma, koji su zahvaljujući novim saržajima privukli više izlagača, a za njihov nastup interesovanje je iskazalo i značajno više posetilaca. Uspehom smatram i to što su poboljšani uslovi za rad zaposlenih, obnovljena je računarska oprema, a  mnogo je onih koji su se opredelili za usavršavanje kroz nastavak školovanja. Radimo na obnavljaju sajamskih kapaciteta, preuređivanju starih sajamskih hala, a uz to imamo i brojne planove u cilju razvijanja i unapređivanja poslovanja.

* Jednom prikom rekli ste da su za poslovne rezultate zaslužni pravilno postavljeni strateški planovi, definisanje konkretnih aktivnosti i saradnja sa proaktivnim pojedincima i kompanijama. Da li ima još nešto što biste spomenuli, a smatrate da je značajno za ostvarivanje Vaše vizije i misije ?

- Novosadski sajam integriše interese i potencijale države, grada, preduzeća, nauke, šire zajednice i zaposlenih, kojima utiče na promociju, razvoj i internacionalizaciju privrede. Stalnim inoviranjem i spremnošću da se otvori za nove programe, teme, partnere i tržišta, Novosadski sajam stvara harmoničan ambijent za razmenu znanja, ideja, proizvoda i usluga, a poslovanje firme čini održivim. U ovom poslu je neophodno neprestano osluškivati tržište, pratiti trendove i jasno identifikovati potrebe privrede. Mi pružamo uslugu i možemo da budemo konkurentni  samo ukoliko napravimo “proizvod” koji zadovoljava potrebe i izlagača i posetilaca. Uz to, usluga treba da bude kvalitetnija u odnosu na one koje pružaju drugi i neophodno je da bude inventivna. Pored toga, za svaki sajam morate da imate tim. Taj tim treba da čine, motivisani, zadovoljni i vrlo operativni pojedinci. Jedna od prednosti Novosadskog sajma je i to što zaposleni na njemu rade godinama, a nisu prešli u rutinu i u potpunosti vladaju zadacima.

* Kako ocenjujete saradnju sa lokalnom samoupravom, pokrajinskim i republičkim institucijama ?

-Grad Novi Sad, kao grad domaćin i izlagačima i posetiocima na našim manifestacijama je pouzdan partner Novosadskom sajmu. Kada je reč o Pokrajinskoj vladi, dosadašnja saradnja na Sajmu obrazovanja, Međunarodnim danima energetike i investicija, Poljoprivrednom sajmu i Sajmovima „Lorist“, unapređena je zajedničkim projektom – Sajmom „Nauka za privredu“, koji je prvi put održan 2017. godine, a zajednički smo ga organizovali sa Pokrajinom. U zavisnosti od oblasti kojoj sajam pripada, na našim manifestacijama nastupaju i resorna ministarstva. Posebno značajan doprinos daje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koje svake godine na Poljoprivrednom sajmu podrži Nacionalnu izložbu stoke, organizuje izložbe hrane i pića, kao i brojne stručne skupove.

* Koji su planovi kompanije za budućnost ?

-Dugoročni cilj Novosadskog sajma jeste stabilno i uravnoteženo razvijanje svih resursa kojima se povećava kvalitativan, kvantitativan i prostorni potencijal Sajma. Rukovodstvo Novosadskog sajma, na uglu Hajduk Veljkove i Ulice Novosadskog sajma planira da izgradi novi izlagačko poslovni kompleks. On bi u osnovi imao podzemne garaže u dva nivoa, kapaciteta 400 mesta. U prizemlju bi bio moderan izlagački prostor, iznad kojeg je na četiri nivoa predviđen funkcionalan poslovni prostor različitih namena. Svoje mesto, uz firme i kompanije, tu bi mogli da pronađu kako postojeći, tako i trgovinski lanci koji tek treba da stignu u Novi Sad, zatim banke i finansijske institucije, kao i zdravstvene ustanove. Kako se očekuje, potrebna dokumentacija za izgradnju biće pripremljena do kraja godine. Potom sledi obezbeđivanje finansijskih sredstava i naravno gradnja - zaključio je u intervjuu za "Net Magazin" gospodin Slobodan Cvetković.

(08.05.2018)