MILOŠ JELIĆ, IZVRŠNI DIREKTOR NELT GRUPE

Timskim radom do uspeha 
 
Kompanija ima skoro 4000 zaposlenih na dva kontinenta * Važno je ići u korak sa promenama na tržištu i investirati u modernizaciju procesa na svim nivoima organizacije
 
Domaća kompanija NELT svrstava se u izuzetno uspešne. A uspeha ne bi bilo bez ljudi koji imaju znanje, viziju, iskustvo i liderske sposobnosti. Jedan od najzaslužnijih za dobre poslovne rezultate je Miloš Jelić, diplomirani ekonomista, izvršni direktor NELT GRUPE koji se u kompaniji nalazi od 2000. godine. 
 
MilosJelic
 
NELT GRUPA je izgradila zavidnu reputaciju. Kada se sada osvrnete na put koji ste sa ovom kompanijom prešli, šta biste izdvojili kao ono čime se najviše ponosite?
 
-U Neltu sam duže od 15 godina. Za to vreme smo prešli dugačak put prepun izazova, ali i uspeha. Danas, sa skoro 4000 zaposlenih na dva kontinenta, mogu da kažem da sam ponosan što sam deo jednog tako velikog i posvećenog tima – ističe gospodin Jelić.
 
•Lideri ste u distribuciji i pružanju logističkih usluga sa tradicijom dužom od 20 godina. U čemu je formula uspeha?
 
-U odnosu na vreme u kojem je Nelt osnovan, u skladu sa novim trendovima i tehnologijama u poslovanju, oblasti distribucije i logistike značajno su se transformisale. Veoma je važno ići u korak sa promenama na tržištu i pokazati spremnost da investirate u modernizaciju procesa na svim nivoima organizacije. Od početka smo težili i da negujemo partnerstva sa svojim principalima, da razumemo njihove potrebe i adekvatno odgovorimo na njih, upravo konstantnim podizanjem standarda u kvalitetu usluga.
 
•Vi ste član žirija za izbor najboljeg domaćeg preduzetnika u 2015. godini, koji organizuje kompanija EY (Ernst & Young). Koliko se, po Vašem mišljenju,  posvećuje pažnje preduzetništvu u Srbiji?
 
-Klima za razvoj preduzetništva još uvek nije podsticajna kao u nekim razvijenijijim društvima, ali tendencija da se u ovu oblast ulaže svakako postoji i sve je više inicijativa usmerenih ka onima koji su nosioci dobrih poslovnih ideja. Mehanizmi selekcije još uvek su rigorozni i sužavaju mogućnost da svaka kvalitetna inicijativa nađe put do tržišta, ali verujem da će se situacija promeniti uz dobru podsticajnu politiku i naravno veći broj potencijalnih aktera u razvoju start up-ova – dobrih ideja, fondova, obrazovnih ustanova, uspešnih kompanija koje su spremne da podrže kvalitetne projekte.
 
•Šta biste poručili mladim ljudima koji se odluče da uplove u vode privatnog preduzetništva?
 
-Veoma je bitno imati u vidu da preduzetništvo nije jedno jedinstveno zanimanje. Kada kažete da želite da budete preduzetnik, to znači da treba  da razumete i prodajnu  i marketinšku logiku, da razumete finansijske tokove, da dobro komunicirate, a da uz sve to dobro razumete proizvodni ili uslužni proces kojim ćete se baviti. Preduzetništvo uvek podrazumeva i konstantno učenje, praćenje trendova. Naravno, najvažniji savet onima koji ulaze u svet preduzetništva bio bi da dobro upoznaju tršište i pronađu dobru nišu na kojoj će zasnovati svoj biznis plan – zaključuje Miloš Jelić u intervjuu za Net Magazin
 
(12.02.2016)