ISKUSTVA NEMAČKIH KOMPANIJA U SRBIJI

 

Dualno obrazovanje – investicija za budućnost

 

Dualno obrazovanje veoma je značajno kako za privredu naše zemlje, tako i za mlade koji se usavršavaju i stiču nove veštine. Posebno je to važno za inostrane kompanije koje posluju na tržištu Srbije, o čemu je za "Net Magazin" govorio Leonardo Brenda, rukovodilac odeljenja za obrazovanje u kompaniji DRÄXLMAIER,  koji je napomenuo:

 

-DRÄXLMAIER Group podržava i promoviše model dualnog obrazovanja u Srbiji na različite načine već godinama unazad, jer veruje da je ovaj model veoma koristan za mlade ljude i omogućava bolje sticanje znanja. U sadašnjem sistemu obrazovanja mladi su dobijali samo formalno znanje, a modelom Dualnog obrazovanja će, osim formalnih, dobijati i usvajati i funkcionalna znanja, jer će učenici učiti u realnim uslovima i u realnom procesu proizvodnje.

Uz Dualni model obrazovanja mladi će biti preduzetni, oni razvijaju projektno, procesno, sintezno, racionalno i kritičko mišljenje. Takođe, sinergijska veza između škola i kompanija po ovom modelu obrazovanja je veoma velika. Dualni model obrazovanja će imati bolju perspektivu ako se veći broj kompanija uključi u sam proces.

Draexlmaier dualno obrazovanje

               Leonardo Brenda sa učenicima

*  * Kao stručnjak za edukaciju ljudskih resursa, Vi radite sa učenicima po nastavnom programu  po kojima deluju i njihovi vršnjaci mehatroničari u školama u Nemačkoj. Kakve su reakcije učenika i koliko ovaj model unapređuje poslovne i lične veštine ?

-Sistem dualnog obrazovanja u Nemačkoj je uspostavljen pre 43 godine i kompanija DRÄXLMAIER se odmah uključila u ovaj program. Naši učenici u stanju su da uspešno savladaju i lekcije koje rade i njihovi vršnjaci, mehatroničari iz Nemačke, ali se odeljenje za obrazovanje u našoj kompaniji pre svega vodi “krovnim” dokumentom za sticanje kompetencija učenika, a to je nacionalni “Standard kvalifikacija” za svaki obrazovni profil. Tu dolazi do izražaja odlična saradnja sa srednjom Tehničkom školom iz Zrenjanina, tačnije sa njihovim profesorima.

Reakciju učenika najbolje ilustruje i SWOT analiza koju sam radio sa učenicima kompanije DRÄXLMAIER, gde su oni veoma pozitivno ocenili ovaj sistem rada, te su kao snagu ovog sistema naveli mogućnost zaposlenja i timski rad, a kao šanse – nov način učenja i sticanje samopouzdanja.

Osim "hard skills" veština, koje obuhvataju znanja i profesionalne veštine stečene obrazovanjem, merljive diplomom i zvanjem, naši učenici razvijaju i usvajaju i "Soft skills" veštine, tačnije, osobine ličnosti, stavova, navika, manira, komunikacijske sposobnosti i radne veštine.

* Kako izgleda proces prijavljivanja za program dualnog obrazovanja u kompaniji DRÄXLMAIER ?

-Kompanija DRÄXLMAIER veoma je ozbiljno ušla u ovaj program, a to dokazuje i činjenica da je izradila interni pravilnik o prijemu učenika. Po tom pravilniku se obraća pažnja na uspeh učenika u prethodnom školovanju. Naravno, prvi uslov je i da učenici i njihovi roditelji izraze želju da učenje kroz rad obavljaju u prostorijama naše kompanije. Drugim rečima, važno je da se „poklope“ želje učenika i kompanije, a u tome nam pomaže i tim za KVIS (karijerno vođenje i savetovanje) škole.

Draexlmaier dualno obrazovanje 1

                Edukacija po najvišim standardima 

* * Koliko ste zadovoljni interesovanjem budućih kadrova, odnosno odzivom, i njihovom integracijom u standarde kompanije DRÄXLMAIER ?

-Snažno međudelovanje disciplina kao što su mašinstvo, elektrotehnika, elektro-pneumatika, automatsko upravljanje, daje nam za pravo da verujemo da je smer Tehničar mehatronike veoma atraktivan, i da je to smer koji ima dobru perspektivu za budućnost, tim pre što su mehatroničari najfleksibilniji, najspremniji i dobro obučeni stručnjaci budućnosti.

Dakle, ponosno ističem da je interesovanje za ovaj obrazovni profil veoma veliko, a posebno prednjači interesovanje učenika da učenje kroz rad provedu upravo u kompaniji DRÄXLMAIER. Zadovoljstvo mi je da vidim mlade učenike kako se uspešno integrišu u,  kako ja to volim da kažem „DRÄXLMAIER sistem”. To podrazumeva poznavanje svih procesa rada, ali i razvijanje lojalnosti prema kompaniji, jer se tako dobija na visokom stepenu motivacije učenika.

Želim da napomenem da je DRÄXLMAIER Group prva kompanija u opštini Zrenjanin koja je dobila akreditaciju za “Ispunjenje uslova za učenje kroz rad kod poslodavca “.

*Koliko je učenika koji su u Vašoj kompaniji do sada obavljali đačku praksu dobilo zaposlenje u kompaniji DRÄXLMAIER ?

-U školskoj 2017/2018. godini na učenju kroz rad kompanija DRÄXLMAIER je imala 8 učenika obrazovnog profila Elektroinstalater. Nakon završetka školske godine, 6 učenika smo zaposlili, tako da je to veoma visok procenat. Posle akreditovanja obrazovnog profila Tehničar Mehatronike, tj. školske 2018/2019. godine, na učenju kroz rad primili smo 15 učenika, a isti je slučaj i školskom 2019/2020. godinom. Trenutno, 30 učenika obavlja učenje kroz rad u kompaniji DRÄXLMAIER - 15 iz prve godine i isto toliko iz druge godine. Najboljima od njih kompanija će svakako ponuditi zaposlenje.

Rezimiraću činjenicom: znanja koja učenici steknu u našoj kompaniji, kako teoretska tako i praktična, u sublimaciji sa znanjima koja steknu u školi,  predstavljaju ključ za stvaranje uspešnog čoveka – zaključuje Leonardo Brenda u razgovoru za „Net Magazin”.