INTERVJU    DRAGAN ĆIRIĆ

Podrška za bolju budućnost

Predsednik Udruženja preduzetnika Novog Beograda i Parlamenta preduzetnika u PKS ocenjuje da država prepoznaje značaj preduzetništva

Preduzetnici širom Srbije imaju slične probleme. Kako bi što bolje mogli da štite svoje interese koji su neodvojivo povezani sa interesima privrede u celini, oni osnivaju udruženja, rade na umrežavanju. Jedna od organizacija koja mnogo čini za razvoj preduzetništva je Udruženje preduzetnika Novog Beograda, čijeg predsednika Dragana Ćirića pitamo na koji način preduzetnici mogu da utiču na poslovnu klimu koja trenutno vlada u Srbiji.

-Privrednici se susreću sa mnogo izazova u poslovanju u Srbiji, ali su stupanjem na snagu novog „Zakona o komorskom sistemu“ dobili veoma značajnu ulogu i mogućnost za aktivno pokretanje promena ka uspostavljanju bolje poslovne klime u Srbiji – kaže gospodin Ćirić i nastavlja:

-U okviru sektora preduzetništva formiran je Parlament preduzetnika u PKS (Privrednoj komori Srbije), kao najviši organ odlučivanja kada su preduzetnici u Srbiji u pitanju. Kroz rad Parlamenta preduzetnici će imati priliku da pokreću izmene i dopune određenih zakonskih rešenja, kao i da daju predloge za unapređenje ambijenta poslovanja.

* Kako biste ocenili saradnju Vašeg udruženja sa lokalnom samoupravom ?

-Udruženje je registrovano u junu 2017. godine u PKS i tek nam predstoji uspostavljanje aktivne saradnje sa lokalnom samoupravom po modelu Udruženja iz unutrašnjosti koji imaju odličnu saradnju i dobijaju određena finansijska sredstva za razvoj preduzetništva. Nažalost, za sada nismo dobili poziv za saradnju sa predstavnicima Opštine Novi Beograd.

* Da li smatrate da su preduzetnici u Srbiji dovoljno umreženi ?

-PKS je prepoznala nedovoljnu povezanost preduzetnika u Srbiji i upravo na inicijativu Sektora preduzetnistva PKS to će biti jedan od ključnih zadataka u narednom periodu. Kroz umrežavanje preduzetnici razmenjuju znanja i iskustva, i proširuju bazu poslovnih kontakata.

Dragan Ciric

* Koji problemi posebno tište preduzetnike i da li biste apostrofirali određene probleme koji su specifični za Novi Beograd?

 

-Što se tiče Novog Beograda, Opšte Udruženje Preduzetnika Novi Beograd nema saradnju sa lokalnom samoupravom Novi Beograd, tj. GO Novi Beograd. Sva problematika u poslovanju preduzetnika rešavaće se kroz rad Parlamenta preduzetnika, jer formiranjem Parlamenta preduzetnika u PKS preduzetnici dobijaju mogućnost da pokreću inicijative i rešavaju sve potencijalne probleme u poslovanju.

* Parlament preduzetnika pri PKS kojeg spominjete nedavno je formiran, a Vi ste postali predsednik ovog tela. Na koji način će problemi preduzetnika moći da budu institucionalizovani ?

-Kao što sam rekao, aktivnosti Parlamenta se odnose na pokretanje inicijativa za izmene i dopune zakonskih rešenja, predlaganje mera za unpređenje ambijenta poslovanja, inicijative za osnivanje različitih sekcija itd. PKS je formirala radne grupe povezavši ih sa svim ministarstvima Republike Srbije, kao i Narodnom bankom i Poreskom upravom. Na taj način omogućeno je institucionalno rešavanje potencijalnih predloga.

* Stiče se utisak da su strani preduzetnici na našim prostorima poželjniji nego domaći, barem kada je o zvaničnoj politici reč. Između ostalog, bankarski krediti za privrednike izuzetno su nepovoljni. Šta učiniti da se stvore pogodniji uslovi za poslovanje privatnih preduzeća ?

-Novim „Zakonom o ulaganjima“ strani i domaći privrednici su izjednačeni. Takođe, država je usvojila strategiju za razvoj MSSP i konkurentnosti od 2015/2020, što je bilo polazna osnova za proglašenje godine preduzetništva 2016. odnosno, decenije preduzetništva 2017. koja je pred nama. Decenija preduzetništva podrazumeva i finansijsku podršku preduzetništva kroz program Razvojne agencije Srbije, Nacionalne sužbe za zapošljavanje i Fonda za razoj. U narednom periodu potrebno je raditi na unapređenju izvora finasiranja, ali svakako država je pokazala izuzetnu spremnost da konkretnim merama podrži naše preduzetnike.

* Šta biste poručili ljudima koji žele da postanu preduzetnici i uzmu svoju sudbinu u svoje ruke ?

-Država podržava preduzetništvo i unapređenje preduzetničkog duha. Sektor Preduzetnistva PKS stoji na rasplaganju svima koji žele da započnu sopstveni posao sa svim neophodnim informacijama, a postoji i vodič za osnivanje firme. Takođe se mogu obratiti opštim udruženjima preduzetnika na teritoriji lokalne samoouprave na kojoj žele da obavlju regisrtovanu poslovnu delatnost – zaključio je Dragan Ćirić u razgovoru za „Net Magazin“.

(27.06.2018)