Naš sagovornik: Aleksandra Mitrović, Virtual Office Specialist, kompanija West Properties

 
Virtuelna kancelarija – Novi poslovni koncept
 
U današnjem, globalnom svetu, poslovne aktivnosti se mahom obavljaju ”online”, pa možemo reći da se ideja o zakupu poslovnog prostora u najmanju ruku čini zastarelom. Upotrebom savremenih sredstava komunikacije virtuelna kancelarija zadovoljava sve profesionalne norme poput tradicionalne kancelarije, što je, može se reći, najvažnije svakom ozbiljnijem klijentu. Koncept virtuelne kancelarije se ubrzano razvija kao kombinacija tehnoloških inovacija i informatičkog doba u kome živimo.
 
AleksandraMitrovic
 
* Šta je to Virtuelna kancelarija?
 
Aleksandra Mitrović: Virtuelna kancelarija predstavlja novi poslovni koncept koji ne vezuje učesnike u poslu za određeno mesto boravka. Ova usluga omogućava klijentima veliku dozu fleksibilnosti u smislu organizovanja sopstvenog radnog vremena. Korisnici virtuelne kancelarije imaju mogućnost rada u prijatnijem okruženju što povećava motivisanost i dovodi do lakšeg obavljanja zadataka. 
 
* Koliko je usluga virtuelne kancelarije prepoznata u Srbiji?
 
AM: Usluge virtuelne kancelarije doživljavaju veliki uspon u svetu i okruženju, pogotovo u situacijama brzog i dinamičnog razvoja tržišta zbog visokog nivoa operativnosti i efikasnosti, ali isto tako one doživljavaju uspon i u kriznim vremenima, iz razloga velike uštede troškova. 
 
* Koji su benefiti virtuelne kancelarije?
 
AM: Osnovna komparativna prednost virtuelne naspram tradicionalne kancelarije jeste ušteda troškova koji se tiču zakupa poslovnog prostora. Klijent sa virtuelnom kancelarijom dobija registrovano sedište, poslovnu adresu, administrativnu podršku, e-mail adresu, poštansko sanduče, proveravanje pošte, obavljanje korespodencije, telefonske linije, profesionalno javljanje na telefon i razne dodatne administrativne usluge, a sve uz minimalne troškove.
 
* Kome je namenjena ova vrsta usluge?
 
AM: Ova vrsta usluge namenjena je fizičkim i pravnim licima koja žele da kreiraju prestižno prisustvo na tržištu Srbije. Ovo rešenje je idealno za početke na novom tržištu, mali biznis ili biznis koji se radi od kuće, kao i za one koji žele da se prošire na nova tržišta bez dodatnog rizika. 
 
* Kakvi su Vaši dalji planovi?
 
AM: Mi u kompaniji West Properties planiramo da još više unapredimo koncept virtuelne kancelarije i ponudimo što većem broju posebno mladih ljudi ovu uslugu.
 
(20.04.2016)