FAKULTET «DOBA» – MARIBOR 

 

Doba

Internetom do EU diplome

Samo najbolje škole mogu da priušte online sudiranje. A među najboljima je Doba – Maribor, koja je od Visoke poslovne škole prerasla u fakultet za online  studije. O studiranju preko Interneta, sve popularnijem u Evropi, pa i kod nas, razgovarali smo sa Polonom Baloh, direktorom Doba fakulteta, DE Beograd.

* Koliko studenata pohađa nastavu po Vašim obrazovnim programima, a koliko imate klijenata u Srbiji ?

-DOBA Fakultet na srpskom jeziku izvodi pet akreditovanih programa:

  1. Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću/Bachelor
  2. Poslovanje/Bachelor
  3. Poslovanje i menadžment u turizmu/Bachelor
  4. Međunarodno poslovanje/Master
  5. Marketing i prodaja/Master

U studijskoj godini 2016/2017. u programe na srpskom jeziku smo upisali 50 novih studenata. Programe na srpskom jeziku izvodimo već 9 godina zaredom, a ukupno je u njih bilo upisano preko 400 studenata. Do diplome smo u tim godinama doveli 300 srpskih studenata.  Naše diplomce redovno pratimo svake godine posle diplomiranja. Sigurni smo, da se kvalitet fakulteta i studija meri po diplomcima i tako možemo da se pohvalimo, da 64% naših diplomaca napreduje nakon diplome, menja radno mesto ili dobije veću platu.

 * Kako ste zadovoljni sa uslovima poslovanja u Srbiji i koji su glavni problemi sa kojima se suočavate na našem tržištu ?

-Poslovanjem u Srbiji smo zadovoljni, radimo već od 2009. godine i osim standardnih “problema” koji se pojavljuju kod svakog posla, imamo sa poslovanjem dobra iskustva. Ali kako kažu – rukovođenje je rešavanje problema koji su neophodni za naš rad.

Jedan od velikih pluseva na srpskom tržištu  poslednje godine svakako je otvaranje ENIC /NARIC centra u Srbiji, koji omogućava diplomcima nostrifikaciju diplome po povoljnoj ceni od 3.500,00 RSD, kao što je to slučaj u svim evropskim zemljama. Pre toga se nostrifikacija radila na pojedinačnim fakultetima koji su postavljali svoje cene nostrifikacije.

* Koje su osnovne prednosti, a koji su nedostaci online studiranja ? 

-Iz ugla studenata najveća prednost ovog vida studiranja je fleksibilnost. Pored fleksibilnosti, od strane studenata je potrebna disciplina za rad, dobra organizacija vremena, aktivan nedeljni rad i predaja zadataka svake nedelje u propisanim rokovima, ali student može da studira kada god ima svog vremena. Pojedini studenti studiraju uveče, kada deca već spavaju, drugi noću ili vikendom, neki sa posla … Na online studijama nije važno kada se zadaci rade, već da su predati u roku. Tako je fleksibilnost jedan od najvažnijih elemenata studiranja.

Drugi najveći razlog za upis u programe DOBA Fakulteta studenti navode savremene programe i praktične studije prilagođene zaposlenima, u kojima se radi na praktičnim primerima koji mogu odmah da se primene na radnom mestu.

Zbog lakšeg studiranja u smislu zaposlenosti studenata, predmeti teku jedan za drugim, što znači da studenti slušaju samo jedan predmet odjednom i rade na njemu 4-5 nedelja, koliko predmet traje. U samom predmetu ih čekaju individualni i timski zadaci, a predmet je podeljen na nedelje, pa tako svake nedelje urade u proseku 2-3 zadatka koji se ocenjuju. Nedeljni zadaci ulaze u konačnu ocenu predmeta.

Jedna od najvećih prednosti online studiranja na DOBA Fakultetu je vrhunski sistem podrške studentima. Studentima su na raspolaganju online mentori svakog dana u nedelji, predavači, menadžeri programa i tehnička podrška. Kvalitetne online studije u svetu su usmerene na sistem praćenja studenata koji je jedan od najbitnijih elemenata online studiranja, jer student mora da se oseća praćen tokom studiranja,  a ne kao da je sam.

Naša posebnost na srpskom tržištu su takođe studenti koji studiraju iz inostranstva. Više od 50% naših studenata živi ili radi u inostranstvu, a studiraju na srpskom jeziku, jer smo jedini 100% online fakultet u regionu - online smo od upisa do diplome, i to im je jedina mogućnost dobijanja evropske diplome kroz studiranje na svom jeziku.

Online studiranje nikada neće nadomestiti klasične studije, to je samo način i mogućnost, da ljudi odaberu način studiranja koji im najviše odgovara. Ukoliko studentu više odgovara fizički pristup studiranju, bolje je da odabere taj način. Kvalitetne online studije su takođe i jako aktivne studije, u kojima se ne može studirati kampanjski, samo pre ispita, već se predaju zadaci svake nedelje, koji zahtevaju i individualni i timski rad na predmetu. Osnovno znanje rada na računaru je takođe potrebno za uspešne studije. To su stvari koje mogu da budu za studenta i nedostaci, ali u suštini imaju online studije mnogo više prednosti.

* Šta je to što fakultet Doba – Maribor izdvaja od Vaših konkurenata, od ostalih škola za online studije u Evropi ?

-Online studiranje ima u svetu dugu tradiciju, izvode ga otvoreni univerziteti, koji su specijalizovani za izvođenje takvog oblika studiranja (takozvani otvoreni univerziteti - Open Universities -  ili virtuelni univerziteti). U najveće u Evropi spadaju otvoreni univerziteti u Velikoj Britaniji, Španiji, Holandiji, Portugalu i u Turskoj. Zbog globalnih trendova, i takozvanim klasičnim univerzitetima (kao npr. Oxford, Harvard, Standfor) se sve više  dopada online izvođenje programa.

Na DOBA Fakultetu sistem online studiranja je rezultat našeg vlastitog istraživačkog i razvojnog rada. Tako smo i mi morali da učimo od najboljih evropskih univerziteta  koji već dugo godina izvode kvalitetne i međunarodno akreditovane online studije. Ponosi smo na našu međunarodnu akreditaciju online studija UNIQUe, koja nas izdvaja od svih drugih online fakulteta u regionu.

Druge naše prednosti koje nas razlikuju od drugih fakulteta su:

Tradicija izvođenja online studija od 16. godina

Jedini smo fakultet u jugoistočnoj Evropi koji je dobio međunarodnu akreditaciju online studija UNIQUe

Jedina mogućnost studiranja iz inostranstva na srpskom jeziku

Akreditovani programi za zaposlene sa evropskom diplomom

Profesori sa praktičnim iskustvima iz privrede

Celokupna podrška (pedagoška, tehnička, stručna) tokom studija.

 * Koliko košta jedna godina online studija na Fakultetu Doba – Maribor ovde u Srbiji i šta je u tu cenu uključeno ?

-Godina studija u studijskoj godini 2016/17. košta od 2.449,00 do 3.169,00 Eura godišnje, a zavisi od odabranog programa. Školarinu je moguće platiti na 11 rata bez kamate, a u nju je uključeno sve što je potrebno za studije, osim diplomskog ili magistarskog rada koji se plaćaju posebno.

U školarinu su uključena sva gradiva svih predmeta, pedagoška, tehnička podrška tokom celokupnih studija, virtuelni prostor u kome se studije odvijaju, polaganje svakog ispita tri puta, profesori, online mentori, letnje škole, sve molbe za priznavanje predmeta sa drugih fakulteta i stručne prakse tokom studija za bachelor programe …

Sve informacije su dostupne i na www.doba.rs.

* Suočeni smo sa periodom ekonomske krize koja se osetila i u Sloveniji i Srbiji. Kako se ta situcaija odražava na ON-LINE studiranje i poslovanje privatnih prosvetnih institucija ?

-Na DOBA Fakultetu, zbog krize koja je počela u 2009. godini, smo svake godine upisali nekoliko manje studenata, a porast je ponovo počeo u prošloj, 2015. godini, što znači, da su ljudi opet svesni značaja doživotnog obrazovanja, i dobijanja novih znanja za uspeh, kako u privatnoj, tako i u poslovnoj sferi. Drago nam je, da možemo da govorimo o porastu i u 2016/17. godini na svim tržištima na kojima DOBA Fakultet izbodi svoje studije – slovenačkom, srpskom i hrvatskom.  

* Doba  ima stratešku viziju razvoja i ide u korak sa promenama. Kakvi su Vam planovi za budućnost ?

-Strateški ciljevi  DOBA Fakulteta do 2020. su da postanemo regionalni specijalista za online studije, fakultet kompetencija 21. veka i da ih razvijamo kod svakog studenta i diplomca, i tako da ih prirpemimo za rad i razvoj u globalnom okruženju. Jedan od naših strateških ciljeva je osiguravanje odličnosti u podučavanju, razvojnoj i stručnoj delatnosti, kao i u međunarodnoj saradnji. I poslednji - postati globalni ponuđač obrazovanja, globalni akter i partner – zaključuje Polona Baloh.

(4.11.2016).