INDIREKTNO

 
Piše: Aleks Martin
 
Dežurni negativci 


Imidž Srbije u svetu je katastrofalan. Menjaju se politički lideri, prolaze decenije, a mi i dalje nikome nismo omiljeni. Posebno ne mogu da nas svare oni sa kojima najčešće dolazimo u kontakt - naše najbliže komšije. 
 
Da li smo zaista ružni, prljavi, zli?
 
Karakteristika Srba jeste da ih ne odlikuje preterana objektivnost i da imaju potpuno pogrešnu predstavu prema svetu koji ih okružuje. Ta loša percepcija dovodi do mnogih nesporazuma i konfliktnih situacija, pošto mi verujemo da se ceo svet okreće oko nas. Srbija je centar univerzuma, Srbi su najhrabriji, mi smo nebeski narod, večiti borci za pravdu, ali smo neshvaćeni. 
 
U stvari, nema većih volova i budaletina!
 
Koment2015-8
 
Još u ranom detinjstvu, formira se karakter čoveka. Zato je od esencijalnog značaja vaspitavanje dece i omladine, odnosno pedagoški i obrazovni sistem. Kod nas se deca vaspitavaju na potpuno naopak način, a roditelji kao da se trude da njihovi ćerke i sinovi nikada ne odrastu, umesto da ih osposobljavaju za samostalni život i iskušenja koja ih u životu očekuju. Kao rezultat toga, imamo nezrele i frustrirane pojedince, nesposobne za bilo šta korisno, kao i nezrelo društvo u kome je svako u konfliktu sa svakim, a i sa samim sobom. Čitava nacija je u sukobu sa okruženjem, jer ne razumemo principe po kojima svet funkcioniše.
 
Priroda je surova, a čovek je deo prirode. Da bi opstao, on mora da uvažava njene zakone, da bude snalažljiv kao mačka, uporan kao medved, lukav kao lisica, vredan kao mrav, štedljiv kao hrčak... Mora da poštuje sebe, ali i druge, da ima svest o pripadnosti određenoj zajednici prema kojoj treba da preuzme odgovornost. Mora da koristi svoja prava, ali i ispunjava obaveze, jer jedno bez drugoga ne ide. 
 
Ako ovoga nema, onda narod nije narod već jedna amorfna masa, gomila egocentričnih individua izgubljenih u vremenu i prostoru, koje vuku svako na svoju stranu što uzrokuje propast društvene zajednice. 
 
Pogrešno je kukati kako nas ceo svet mrzi i kako nam čine nepravdu, već se treba suočiti sa realnošću i prihvatiti je, ma kako ona bolna i nezgodna bila. Poštovanje i poverenje drugih naroda je potrebno zaslužiti, a ono se stiče samo delima, nikako pričama, mitovima i demagogijom. 
 
Sve dok to ne shvatimo, bićemo dežurni negativci.
 
(15.08.2015)